Ticējumi

Blogs

Ticējumi

Ticējumi:

 • Krustmāte, nesdama bērnu uz kristīšanu, nedrīkst runāt, lai bērns augtu smuks un daiļš.
 • Bērna krustmāte (kristību dienā) nedrīkst liet uz celiņa nekādus netīrumus, jo citādi viņas krustbērns ir visu mūžu netīrs.
 • Tādiem krusttēviem, kas ir krogus brāļi, nevajaga krustbērnus dot, jo tad tie būs tādi pat.
 • Ja puisim pirmais krustdēls, tad paliks vecpuisī, bet ja meitene, tad drīz apprecēsies.
 • Krusttēvam ķešā krustabās daudz naudas jāņem līdza, lai bērns ir bagāts.
 • Krusttēvam savam krusta bērnam sudraba rublis jādāvina, ar ko bērnam vēlāk zobiņi jāapspaida, lai bērnam stipri zobi izaug.
 • Braucot uz baznīcu bērnu kristīt, krustmātei ar
  krustbērnu pašai pirmai jāiziet no istabas, tad
  krustbērns būs izveicīgs.
 • Krustību dalībnieki krustību dienā sabrauc jau no paša rīta. Visi ir grezni ģērbušies. Kūmas cenšas ģērbties kupli, lai pādei kupla dzīve.
 • Krustību apģērbu pādei gādāja krustmātes.
 • Kristību apģērbam jābūt gaišam un greznam, lai  dzīve būtu gaiša
X