Ko dāvināt kristībās

Tag

Arhīvu

Vārds Kristības ir radies no grieķu varda: βάπτιση  iegremdēšana. Tas nozīmē svēto kalpošanu kristīgajai ticībai, ar kuru cilvēks tiek uzņemts Baznīcā. Kristību atzīst visi kristietības novirzienis. Parasti notiek bērnu kristīšanu, taču, piemēram, baptisti krista tikai pieaugušus cilvēkus. Visbiežāk izmanto ūdens kristības, kaut Bībelē ir minēta arī uguns kristība. Uguns kristības tiek ļoti reti izmantotas. Veicot ūdens kristības, cilvēks […]
X