Dāvana krustvecākiem

Tag

Arhīvu

Kristības ir ļoti īpašs un individuāls pasākums un katram ir sava sajūta par to, kādam jābūt šim rituālam. Esam apkopojuši vien to, kā kristību plānošana un rituāls notiek vairumā gadījumu, taču nekas no tālāk rakstītā nav strikti un obligāti pildāms. Praktiskas un organizatoriskas lietas 1. Krustvecāku izvēlē nepastāv nekādu normu un noteikumu, izņemot to, ka […]
X