Privātuma Politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šie privātpersonas datu aizsardzības noteikumi attiecas uz KRISTIBAM.LV mājas lapu.

Šīs lapas apmeklēšana nozīmē, ka Jūs piekrītat šiem privātpersonas datu aizsardzības noteikumiem. Aiga Fridrihsone, reģistrācijas numurs: 23078012653, juridiskā adrese: Rīgas iela 55, Salaspils, LV-2121 (turpmāk – KRISTIBAM.LV) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu.

1. Personas datu apstrādes Pārzinis: “KRISTIBAM.LV”, (turpmāk tekstā – KRISTIBAM.LV), registrācijas numurs 23078012653, juridiskā adrese: Rīgas iela 55, Salspils, LV-2121 mājaslapas adrese: www.kristibam.lv.

2. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā KRISTIBAM.LV vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Aktuālā privātuma politikas versija tiek publicēta KRISTIBAM.LV mājas lapā www. kristibam.lv, sadaļā Privātuma politika.

3. Piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

4. KRISTIBAM.LV ir tiesīga apstrādāt šādus personu datus:

 1. Sniedzot kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, personas kods, piegādes adrese, deklarētās dzīvesvietas adrese, telefona numurs un e-pasta adrese) mūsu mājas lapā vai birojā;
 2. Komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai telefona numurs, – saistīti ar Klienta komunikāciju ar KRISTIBAM.LV;
 3. Klienta IP adreses informācija, vai izmantojot sīkdatnes.

5. Klienta personas datu apstrādes pamats:

 1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem
 2. Klientu pasūtījumu izpilde un darījuma noformēšana – lai KRISTIBAM.LV varētu izpildīt klienta pasūtījumu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pasūtījuma sagatavošanas laikā vai pirms tās.
 3. LV likumīgās intereses – tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams.

6. KRISTIBAM.LV iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

 1. Iegādājas produktus vai pakalpojumus KRISTIBAM.LV darbnīcā vai interneta veikalā, veicot Klienta identifikāciju;
 2. Jautā produktu vai pakalpojumu piedāvājumu vai sazinās ar KRISTIBAM.LV saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
 3. Piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
 4. Tiek filmēts ar KRISTIBAM.LV videonovērošanas iekārtām KRISTIBAM.LV birojā.

7. Klienta personas datu nodošana trešajām pusēm

 1. Preču piegādei – vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nr., piegādes adrese.
 2. LV ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.
 3. LV izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

8. Datu drošība un datu labošana

 1. Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi KRISTIBAM.LV mājaslapā vai biroja apmeklējuma laikā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. KRISTIBAM.LV veic visus iespējamos drošības pasākumus (administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus.
 2. lv neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no KRISTIBAM.LV piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

  UZRAKSTI MUMS

  Ja jums ir kāds jautājums, uzdodiet to ar zemāk redzamo kontaktformu.
  Lūdzu, aizpildiet zemāk esošo veidlapu, un mēs sazināsimies 72 stundu laikā.

  X