Idejas dāvanām

Tag

Arhīvu

Kristības ir ļoti īpašs un individuāls pasākums un katram ir sava sajūta par to, kādam jābūt šim rituālam. Esam apkopojuši vien to, kā kristību plānošana un rituāls notiek vairumā gadījumu, taču nekas no tālāk rakstītā nav strikti un obligāti pildāms. Praktiskas un organizatoriskas lietas 1. Krustvecāku izvēlē nepastāv nekādu normu un noteikumu, izņemot to, ka […]

Ticējumi: Krustmāte, nesdama bērnu uz kristīšanu, nedrīkst runāt, lai bērns augtu smuks un daiļš. Bērna krustmāte (kristību dienā) nedrīkst liet uz celiņa nekādus netīrumus, jo citādi viņas krustbērns ir visu mūžu netīrs. Tādiem krusttēviem, kas ir krogus brāļi, nevajaga krustbērnus dot, jo tad tie būs tādi pat. Ja puisim pirmais krustdēls, tad paliks vecpuisī, bet […]
X