lv


Kristības

attēls

Godi un tradīcijas ir tautas kultūras sastāvdaļa, ar kuru palīdzību tā nevar pazust citās tautās. Nemirstīgas ir tās tautas, kuras ciena un godā senču tikumus un paražas.

Latviešiem kā senai tautai bija izkopta sava kultūra, ar kuras palīdzību viņus varēja atšķirt no citām tautām. Tikumi un paražas, kā arī tradīcijas pavadīja viņus visā dzīvē. 

Krustabas jeb kristības – pirmās cilvēka mūža godības. Krustabas parasti notika devītā dienā pēc bērna piedzimšanas. Senos laikos krustabām bija arī tiesiska nozīme, jo krustabās bērnu uzņēma dzimtā kā pilntiesīgu locekli, ko apstiprināja ar vārda došanu bērnam. Uzņemšana dzimtā simboliski  notika, pielietojot ūdeni un Dieva Zelta krustu, kas ir senā pirmtautu paraža. Paradumi un izdarības, kas pavada latviešu godības, ir tūkstošiem gadu veci.

 

 

 

Ticējumi:

Mūsu senči kristībās bērnam autiņos lika:
maizi pārticībai;
naudu bagātībai;
ķiploku un sāli aizsardzībai;
dziesmu grāmatu gudrībai.

Mūsdienās kristību scenāriji var būt ļoti atšķirīgi.
Tādēļ, kad izvēlaties baznīcu, kur kristīt mazuli iepriekš uzziniet kādas prasības ir konkrētai baznīcai.

Kristības Romas katoļu baznīcā

Kristības luterāņu baznīcā

Kristības: 9 praktiski ieteikumi kristību plānošanā

20 idejas dāvanām kristībās